ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 9

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 9 : วิชา อริยสัจ 4 และวิชาภาษา อังกฤษ

ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

เป็นอีกวันที่นักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ในวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจและได้เข้าร่วมรวมพลังกันทั้งหมด 19 ท่านด้วยกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็เป็นบรรยากาศที่มีความยินดีเบิกบานและพร้อมที่จะแบ่งปัน

วิชา อริยสัจ 4

ซึ่งในครั้งนี้ มีพี่น้องมาร่วมแบ่งปันการบ้านอริยสัจ 4 ทั้งหมด 4 ท่านดังนี้

 1. คุณ จิราภรณ์ ทองคู่ เรื่อง โดนแดดก็ดีนะ
  ท่านมีความทุกข์ถ้าแดดร้อนมาก ๆ แต่ท่านก็ได้ใช้วิธีเข้าใจชัดเรื่องกรรมและยินดีชดใช้กรรม และพิจารณาโทษและประโยชน์ของแดด ในหัวข้อนี้คุณบ่าวสุขแสงพุทธ ได้ร่วมวิพากษ์ด้วย ท่านให้ความเห็นว่าแต่ละคนมีอุปทานในความร้อนมาก ร้อนน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความติดยึดของแต่ละคน
 2. คุณก้าน ไตรยสุทธิ์ (ใกล้พร) เรื่อง ตระหนี่
  ท่านมีความกลัวกังวลว่าจะมีคนมาชวนเพื่อนที่ทำงานกับท่านไปทำงานกับคนอื่นแล้วงานท่านจะไม่เสร็จดั่งใจหมาย ท่านจับอาการใจที่หวั่นไหวของท่านได้ จึงได้ใช้ปัญญาฆ่ากิเลส ในเรื่องของท่านมีพี่น้องร่วมวิพากษ์อย่างเมตตาหลายท่าน เช่นคุณขวัญจาก สวนป่านาบุญ 2  คุณบ่าวสุขแสงพุทธ
 3. คุณแผ้วใจพุทธ เรื่อง เกิดได้ทุกเวลา
  ในเรื่องของท่านเกิดทุกข์จากเหตุการณ์ที่พ่อบ้านได้รับอุบัติเหตุลื่นล้ม ซึ่งท่านก็เตือนแล้วไม่เชื่อทำให้ท่านรู้สึกขุ่นใจ แต่ท่านก็ได้พิจารณาเรื่องกรรมและวิบากดีร้ายที่ทุกคนต้องได้รับในเหลี่ยมมุมต่าง ๆ
 4. คุณวิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์ (เอ ใจพอแล้ว) เรื่อง ใครอยากกันแน่
  ทุกข์ของท่านเกิดจากเพื่อนยัดเยียดสิ่งดี ๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ คือวิบากดีออกฤทธิ์ไม่อยากรับก็ต้องรับ ท่านเห็นชัดเลยว่าการที่เราไปยัดเยียดสิ่งที่เราเห็นว่าดี แต่ผู้รับไม่ต้องการน่ะทำให้เขาทุกข์แค่ไหนท่านเลยสำนึกผิด และตั้งใจหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น เรื่องของท่านมีพี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างอบอุ่น

ขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะ ที่ได้นำเรื่องราวการขจัดทุกขอริยสัจของท่านมาแบ่งปันเรียนรู้ ดังสโลแกน พูดคุยภาษาอาริยะ โลกุตระอริยสัจ 4

เนื่องจากวันนี้ ห้องเรียนเปิดช้ากว่าทุกครั้ง  จึงได้ งดการบ้าน วิชา ภาษาอังกฤษ ค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ (รายงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *