ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 11 วิชาอริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น.
มีนักศึกษา 21 ท่านมารวมพลังกันทำการบ้าน วิชาอริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ กันอย่างเบิกบาน วิชาแรกที่นักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญคือ

วิชา อริยสัจ 4

พูดคุยภาษาอาริยะ โลกุตระ อริยสัจ 4 มีทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

  1. คุณนปาภา รัตนวงศา เรื่อง ยกมือล้างกิเลส
    เรื่องทุกข์ของท่านเกิดจาก อยากพูดแชร์ประสบการณ์ ยกมือแล้วแต่ไม่มีพี่น้องท่านใดมองเห็น ทำให้เกิดอาการขุ่นใจเล็กน้อย เมื่อเห็นกิเลสจึงล้างกิเลสตัวนี้เสียโดยการขัดใจกิเลสเพราะท่านได้พิจารณาเห็นโทษภัยของความอยากได้ดั่งใจหมาย ได้มีพี่น้องร่วมสัเคราะห์ด้วยความเมตตา ในการพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษภัยของของกิเลสที่มาลวง และเข้าใจกุศล อกุศลของเราและหมู่กลุ่ม
  2. คุณชรินรัตน์ ชุมจืด (น้ำน้อมศีล) เรื่อง ขับรถให้นั่งหน่อย
    ทุกข์ของท่านเกิดจากทำงานเหนื่อยจากตัดหญ้าที่สวนตอนกลับบ้านอยากให้อาช่วยขับรถตัวเองจะได้นั่งสบาย ๆ กลับบ้าน พออาไม่ขับรถให้กิเลสก็แสดงอาการน้อยใจทันทีไม่โปร่งไม่โล่ง ท่านล้างด้วยการพิจารณาเรื่องกรรมและ เรื่องกุศล-อกุศลของท่าน ก็ได้คลายใจลง มีพี่น้องเมตตาร่วมสังเคราะห์ ให้เห็นความจริงตามความเป็นจริง พลังงานสร้างผลเกิดจากพลังวิบากดีร้ายของเราเอง
  3. คุณนฤมล ยังแช่ม เรื่อง ตัดในกาม
    ทุกข์ของท่านเกิดจากติดข้าวเหนียว กินทีละมาก ๆ ทำให้อิ่มจนอึดอัดไม่สบายตัว ท่านเห็นทุกข์โทษภัยของกิเลสกามตัวนี้ จึงตั้งศีลขึ้นมาเพื่อลดการกินข้าวเหนียวจึงเกิดทุกข์ขึ้น คือไม่แช่มชื่นที่จะได้กินข้าวเหนียวลดลง มีพี่น้องเมตตาสังเคราะห์ กิเลสตัวใหญ่ต้องใจเย็นพิจารณาซ้ำ ๆ หลาย ๆ คร้้งและในระหว่างเดินมรรคต้องไม่ใจร้อนและไม่ทำทุกข์ทับถมตน และให้พิจารณาโทษภัยของการเอามาเกินความพอดี ทำให้คนอื่นเกิดความขาดแคลน และพิจารณาโทษภัยของการเสพกามทำให้เศร้าหมอง เป็นแรงเหนี่ยวนำไม่ดี

วิชา ภาษาอังกฤษ

ซึ่งวันนี้ คุณจิ๊บแพรลายไม้ คุรุประจำวิชา ได้มาแนะนำการทำ power point ทำการบ้าน หลักไวยกรณ์อังกฤษ และในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มและนักศึกษาแจ้งหัวข้อในการบ้านของแต่ละกลุ่ม คุณแพรลายไม้ แนะนำนักศึกษาว่าให้ทำงานด้วยความยินดีและมีความสุข หากเกิดทุกข์ในระหว่างทำงานให้เขียการบ้าน อริยสัจ 4 นักศึกษารับด้วยความเบิกบานยินดี อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์
อรวิภา กริฟฟิธส์ (รายงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.