ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 10 : วิชา อริยสัจ 4 และวิชาภาษา อังกฤษ

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.30-18.30 น.

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้ก็เป็นอีกวันที่พี่น้องนักศึกษามารวมพลังกัน ทำการบ้านวิชาอริยสัจ 4 และวิชา ภาษาอังกฤษกันอย่างเบิกบาน สังเกตเห็นว่ามีนักศึกษาหรือผู้ให้ความสนใจหน้าใหม่ ๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย โดยในวันนี้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด 22 ท่านด้วยกัน และเรามีผู้บำเพ็ญมาฝึกเป็นผู้ดำเนินรายการคือ คุณใจพอแล้ว การบ้านวิชาแรกของเราคือ

วิชา อริยสัจ 4

พูดคุยภาษาอาริยะ โลกุตระ อริยสัจ 4
มีพี่น้องนักศึกษานำเสนอการบ้าน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ค่ะ

 1. คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ เรื่อง อินเตอร์เน็ตมีปัญหา
  เหตุการณ์ของท่านเกิดขึ้นในวันที่มีสอบ วันนั้นอินเตอร์เน็ตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ทำให้ท่านเกิดความกลัวกังวลว่าจะไม่ได้สอบพร้อมเพื่อน พอท่านเห็นทุกขอริยสัจ ท่านก็ได้ใช้ปัญญาแก้โดยใช้บททบทวนธรรม และความเข้าใจและชัดเรื่องกรรม สวนลำกิเลสว่าท่านวางใจได้แม้ไม่ได้สอบพร้อมเพื่อนก็ไม่ทุกข์ใจ ท่านเล่าว่าพอท่านได้เขียนเป็นการบ้านอริยสัจ 4แล้ว ทำให้ทุกข์ท่านลดลง  คุณป้าดีบุญร่วมเสวนา ท่านก็เห็นด้วยว่าการที่เราได้มาเรียบเรียงเขียนเป็นการบ้าน ก็ทำให้ได้ทบทวนธรรม คุณบ่าวสุขแสงพุทธก็ร่วมสังเคราะห์ ด้วยค่ะ
 2. คุณจริยา จันภักดี เรื่อง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
  ทุกข์ของท่านเกิดจากความกลัวเจ็บ จากการที่ต้องแหย่จมูกเพื่อตรวจเชื้อ COVID-19 แต่ด้วยพลังความดีที่ท่านต้องการทำเพื่อเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดีให้กับผู้อื่น ท่านจึงยอมรับวิบากของท่าน มีพี่น้องร่วมกันสังเคราะห์ว่าความไม่รู้ นำมาซึ่งความกลัวกังวล ซึ่งมันไม่มีตัวตนจริง พอเรายอมรับความจริงตามความเป็นจริง ความกลัวนั้นก็หายไป
 3. คุณประคอง เก็บนาค เรื่อง วิบากใคร
  ทุกข์ของท่านเกิดจากขุ่นใจที่ลูกชายไม่สนใจเอาใจใส่ดูแลตัวเองเท่าที่ต้วท่านต้องการ ท่านก็ได้พิจารณาเห็นกิเลสตัวที่จะเอาให้ได้ดังใจหมายของท่าน เป็นสาเหตุของทุกข์เมื่อท่านเห็นก็ได้พิจารณาโทษภัยและเข้าใจวิบากของท่านที่เคยทำมา ได้นำเหตุการณ์นี้มาเพื่อให้ท่านได้ชดใช้ มีพี่น้องนักศึกษาร่วมสังเคราะห์อย่างมีเมตตา
 4. คุณปิ่น คำเพียงเพชร เรื่อง วางให้สุด
  ทุกข์ของท่านเกิดจาก การวางมือจากงานที่ท่านเคยทำเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นได้บำเพ็ญ แต่พี่น้องท่านนั้นก็ทำไม่ได้ด้งที่ใจท่านต้องการ เมื่อท่านเห็นทุกข์ของท่านเกิดความละอายสำนึกผิด และหยุดการคิดชั่วไม่ทำตามกิเลส พอกำจัดกิเลสได้ทุกข์ของท่านก็ลดลงและหายไป มีพี่น้องนักศึกษาร่วมสังเคราะห์กันด้วยความเมตตา

บรรยากาศการทำการบ้านวิชา อริยสัจ 4 ของพวกเรานักศึกษาก็เข้มข้นขึ้นทุกวัน [ติดตามชมวีดีโอ] ขออนุโมนากับพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะ

ส่วนกิจกรรม การบ้าน วิชา ภาษา อังกฤษ วันนี้ต้องได้งดไปด้วยเวลาอันจำกัด

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ค่ะ
อรวิภา กริฟฟิธส์ |รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *