สาระธรรมค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 31


สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) รุ่น “กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก” วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2563

*ปิดรับการบ้านแล้ว


สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มัณฑนา ชนัวร์ร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางมัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ การศึกษาผ่านทางออนไลน์ก็เข้าถึงธรรมได้ เราคารพ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มัณฑนา ชนัวร์ร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) การร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ เป็นช่องทางที่ช่วยให้คนที่อยู่ทางบ้านยังสามารถเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวและกิจกรรมต่าง ๆ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชุติวรรณ แสงสำลี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชุติวรรณ แสงสำลี (เพียรผ่องพุทธ) ฝึกฝนโลกวิทู กาย ใจ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชุติวรรณ แสงสำลี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : คำเพียงเพชร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ปิ่น คำเพียงเพชร ค่ายพระไตรปิฏก คือรางวัลของจิตอาสาและท่านที่ต้องการเจริญในธรรมทุกท่าน เหมาะกับการพัฒนาจิตวิญญาณคนที่สุด ประวัติ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : คำเพียงเพชร

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี (เพียรสุขศีล) จากวิบากทางกายที่เจ็บป่วย เลยไม่ได้ไปร่วมค่ายในครั้งนี้ แต่ครั้งนี้ก็พากเพียรฟังอาจารย์และการสอบสภาวธรรมทุกวัน… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) วางอัตตาที่ยึดว่าจะต้องไปค่ายพระไตรปิฎกให้ครบทุกครั้ง ครั้งนี้เข้าค่ายผ่านออนไลน์ แต่ก็เรียนธรรมะผ่านครูบาอาจารย์… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม (เมฆ ลม ฟ้า) การเดินทางมาภูผาฟ้าน้ำครั้งนี้… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นปภา รัตนวงศา

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางนปภา รัตนวงศา แก้วมั่นศีล นักศึกษาวิชารามระดับปัญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้มาบำเพ็ญครั้งนี้คุ้มค่ามากๆหนีน้ำท่วมมาเจอวิบากหลายอย่างแต่ผ่านไปได้… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นปภา รัตนวงศา

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน ที่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเมื่อมีการสอบสภาวธรรมการบ้านทุกขอริยสัจ4 ทำให้ได้เรียนรู้ตามในการจับกิเลส และวิธีล้างกิเลสจากหลายท่านค่ะ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์ ค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ได้ร่วมอยู่ที่บ้าน ทำกิจกรรมผ่านออนไลน์กับพี่น้อง ทำให้รู้สึกไม่ได้ห่างไกลกัน ไม่ได้ห่างไกลครูบาอาจารย์… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ตรงพุทธ ทองไพบูลย์