permaculture

การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

โจทย์ : ทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) หรือกสิกรรมยั่งยืน คนละ 1 กอง หรือทำรวมกลุ่มกับเพื่อน สามารถศึกษาการทำเพอร์มาคัลเจอร์ได้ที่เพจ… Read More »การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)