ทบทวน 2563 ตั้งศีล 2564

การบ้านทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิตปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้นปี 2564

ปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

การบ้าน หมวดตามอัธยาศัย


ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563 ช่วงปี 2563 เป็นปีที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์โควิตที่สะเทือนทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​ (ดั่งทรายฟ้า) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา(ประทีปบุญ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางสาววิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล​(ประณีตบุญ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม (ไร้สารพิษ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร ไตรยสุทธิ์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร ไตรยสุทธิ์ ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร ไตรยสุทธิ์