ไม่ยุติธรรม

631226 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4

ในสัปดาห์นี้ ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 มีเวลาในการตรวจการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีรายการเสวนาก่อนหน้านั้น 1… Read More »631226 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4