ไชยา

ปุ๋ยพืชสด จากต้นไชยา : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ปุ๋ยพืชสด จากต้นไชยา : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ลพบุรี ดินลูกรัง มีคลองหลังบ้าน ฝนดี ลมดี… Read More »ปุ๋ยพืชสด จากต้นไชยา : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ผัดมะละกอกับผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

ผัดมะละกอกับผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์ อาหารฤทธิ์เย็น ผสมร้อนเล็กน้อย ใช้เวลาประกอบอาหาร 5 – 15… Read More »ผัดมะละกอกับผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

แกงเลียงผักรวมใส่ถั่วลูกไก่ : พรพิทย์ สามสี

แกงเลียงผักรวมใส่ถั่วลูกไก่ : พรพิทย์ สามสี อาหารฤทธิ์เย็น ผสมร้อนเล็กน้อย ใช้เวลาประกอบอาหาร 31-60 นาที วัตถุดิบ… Read More »แกงเลียงผักรวมใส่ถั่วลูกไก่ : พรพิทย์ สามสี

การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์

การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์ ลานสกา นครศรีธรรมราช ผักไชยา มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น ผักชายา… Read More »การปลูกผักไชยา : สำรวม แก้วแกมจันทร์