โดเมน

สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )

สถาบันวิชชาราม ได้เปิดเว็บไซต์ของสถาบันซึ่งใช้โดเมน vijjaram.org ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 แต่ในปัจจุบันได้มีการจดโดเมนใหม่ในชื่อ vijjaram.ac.th ซึ่งเป็นโดเมนที่ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสถาบันทางการศึกษา ข้อมูลทั้งหมดที่เคยอัพโหลดไว้ใน vijjaram.org… Read More »สถาบันวิชชาราม ( vijjaram.ac.th )