Skip to content

เสาวรี หวังประเสริฐ

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) [23:27]

641121 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) [23:27]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (45/2564) [19:22]

641107 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (45/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (45/2564) [19:22]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

641031 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) [29:37]

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 37 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37 วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 37