เยอรมันนี

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : นางมัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ ภาคตะวันตกเฉียงใต้เยอรมันนีแถบป่าดำ ต้นฤดูหนาวอากาศเย็นอุณหภูมิ 9-17 องศา… Read More »ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ

ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันนี ฝั่งตะวันตกอยู่ไกลจากตัวเมือง 2 ก.ม.เป็นหมู่บ้านจัดสรรค่ะ ปีนี้เป็นปีเเรกที่ข้าพเจ้าได้ลองปลูก ผัก… Read More »ปลูกต้นไม้ในกระถาง : ขวัญจิต สร้างสงบ