เยอรมนี

ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง : โยธกา รือเซ็นแบรก์

ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง วางระเบียงขอบหน้าต่าง การผสมดินปุ๋ยอินทรีย์ : โยธกา รือเซ็นแบรก์ แจ้งศีล  ประเทศเยอรมนี อากาศหนาว… Read More »ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง : โยธกา รือเซ็นแบรก์

การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : บัณฑิตา โฟกท์

การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : นางบัณฑิตาโฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ฤดูหนาว อากาศเย็น -2ถึง 7… Read More »การเพาะงอกทานตะวันไร้สารพิษ : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นมะยม ที่เยอรมัน : ขวัญจิต เฟื่องฟู

ปลูกต้นมะยม ที่เยอรมัน : ขวัญจิต เฟื่องฟู สร้างสงบ อาศ้ยอยู่ประเทศเยอรมนี เป็นหมู่บ้านจัดสรร บ้านแฝด พื้นที่น้อย… Read More »ปลูกต้นมะยม ที่เยอรมัน : ขวัญจิต เฟื่องฟู

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผัก : บัณฑิตา โฟกท์

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผักจากแปลงผักและจากที่ทานในแต่ละวัน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ต้นฤดูหนาว ฝนตกชุก… Read More »การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผัก : บัณฑิตา โฟกท์

หมักดินสำหรับฤดูในร้อน ปี 2564 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

หมักดินสำหรับฤดูในร้อน ปี 2564 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ ห้องเช่า ณ ประเทศเยอรมนี มีพื้นที่ขิบหน้าต่างด้านนอกอยู่ประมาณ… Read More »หมักดินสำหรับฤดูในร้อน ปี 2564 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

เก็บลูกเกาลัดป่ามาทานแทนถั่ว : บัณฑิตา โฟกท์

เก็บลูกเกาลัดป่ามาทานแทนถั่ว : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ฤดูใบไม้ร่วงต่อฤดูหนาว ลมแรงอากาศเย็น 9-12องศาเซลเซียสใกล้แม้ำไรน์และภูเขาแถบป่าดำ… Read More »เก็บลูกเกาลัดป่ามาทานแทนถั่ว : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกเฟลด์สลัดหน้าหนาว : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกเฟลด์สลัดหน้าหนาว : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม เยอรมนี ฤดูหนาวอากาศเย็น ฝนตกและลมแรง ปลูกในโรงเรือน… Read More »ปลูกเฟลด์สลัดหน้าหนาว : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงปลายเดือนเม.ย… Read More »ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์