เพื่อนพืช

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน) ศูนย์หมอเขียว ภาคใต้ พื้นที่ดินทรายขุดง่ายแต่น้ำหายหมด กลับจากภูผาฟ้าน้ำ ถึงส่วน… Read More »นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]

631101 การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 26 ตุลาคม –… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (10/2563) [24]

การปลูกผักชีใบเลื่อย : จิราภรณ์ ทองคู่

การปลูกผักชีใบเลื่อย นางจิราภรณ์ ทองคู่ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ.… Read More »การปลูกผักชีใบเลื่อย : จิราภรณ์ ทองคู่