เพอร์มาคัลเจอร์

การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ

การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ เพียรเพชรพร ที่บ้านนนทบุรี อากาศเย็นสบายดี สิ่งที่นำมาปลูกนี้เช่นกล้วยเป็นผลไม้ที่เราทานประจำ มะละกอปลูกง่ายทานได้ทั้งดิบและสุกทำส้มตำทานสดห่ามๆ ลวกและทำแกงส้ม… Read More »การปลูกพืชผักไร้สารพิษในถังปูนแบบเพอร์มาคัลเจอร์ : พรนภา บุรณศิริ

การปลูกผักชีใบเลื่อย : จิราภรณ์ ทองคู่

การปลูกผักชีใบเลื่อย นางจิราภรณ์ ทองคู่ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ บ้านแม่เลา ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ.… Read More »การปลูกผักชีใบเลื่อย : จิราภรณ์ ทองคู่

การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)

โจทย์ : ทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture) หรือกสิกรรมยั่งยืน คนละ 1 กอง หรือทำรวมกลุ่มกับเพื่อน สามารถศึกษาการทำเพอร์มาคัลเจอร์ได้ที่เพจ… Read More »การบ้าน : การทำเพอร์มาคัลเจอร์ (permaculture)