เพชรแผ่นดิน

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)

นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน) ศูนย์หมอเขียว ภาคใต้ พื้นที่ดินทรายขุดง่ายแต่น้ำหายหมด กลับจากภูผาฟ้าน้ำ ถึงส่วน… Read More »นาแปลงเล็กแปลงแรก : จรัญ บุญมี (เพชรแผ่นดิน)