เกษตรพอเพียง

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์

ท่านสามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์ที่ท่านได้ลงมือทำส่วนตัวที่บ้านหรือทำเป็นกลุ่มที่ศูนย์เรียนรู้ประจำภาคของท่านในโน้ตของห้องไลน์กลุ่มนักศึกษาวิชชารามหรือเฟสบุ๊คกลุ่มแปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียวเพื่อชีวิตที่พออยู่พอกิน และแบ่งปันพืชพันธุ์ธัญญาหาร รวมถึงอาหารที่เป็นยา (สมุนไพรฤทธิ์ร้อนฤทธิ์เย็น) ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม การส่งการบ้าน ส่งเข้ากลุ่ม แปลงเกษตรพอเพียงจิตอาสาหมอเขียว เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ –… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนและบารายคัลเจอร์