อุปสรรค

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อดี มีข้อดีได้หมดมีประโยชน์ได้หมด ต้องหาข้อดีหาประโยชน์ได้ในทุกเรื่อง คนเราจึงควรมีความเบิกบานให้ได้ในทุกสถานการณ์ ในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนแล้วแต่ได้พบเจอกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง… Read More »ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค

631226 เสวนา วิชา อริยสัจ 4 : ตอน ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้านอริยสัจ 4 หัวข้อไหนเขียนยากที่สุด

ห้องเเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 ในตอนนี้จะจัดเป็นเชิง เสวนา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละท่านที่เคยส่งการบ้านได้ออกมาสะท้อนความคิดเห็น ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้าน วิชา อริยสัจ… Read More »631226 เสวนา วิชา อริยสัจ 4 : ตอน ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้านอริยสัจ 4 หัวข้อไหนเขียนยากที่สุด