อริยสัจ 4

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 ภาคการเรียนที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

วิชา อริยสัจ 4 เป็นวิชาหมวดเฉพาะของสถาบันวิชชาราม ชื่อเต็มคือ “อริยสัจ 4 สำหรับการแพทย์วิถีธรรม” มุ่งเน้นการดับทุกข์ใจโดยใช้ผสมผสานกับหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยมีคุรุผู้ดูแลวิชานี้คือ… Read More »วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เปิดแล้ว วิชา อริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 2 (2/2564)

หลังจากที่ได้สรุปจบการเรียนของวิชา อริยสัจ 4 ในภาคเรียนแรกในวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็จะมีการเปิดเรียนวิชาอริยสัจ 4 ในภาคเรียนที่ 2… Read More »เปิดแล้ว วิชา อริยสัจ 4 ภาคเรียนที่ 2 (2/2564)

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 22