อริยสัจ 4

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564)

641025 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (43/2564)

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (42/2564)

641017 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (42/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (42/2564)

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) [26:30]

641010 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (41/2564) [26:30]

ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

งดห้องเรียน อริยสัจ 4 เบื้องต้น พรุ่งนี้ โดยเริ่มเรียนรู้หลังการอบรมพระไตรปิฎก 10 วัน ส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ข่าววิชชาราม… Read More »ยกเลิก วิชา การดับทุกข์ด้วยหลักอริยสัจ 4 เบื้องต้น

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (40/2564) [38:44]

641003 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (40/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (40/2564) [38:44]

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 38 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 36 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 36 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 36 l ห้องเรียนวิชชาราม