อรวิภา กริฟฟิธส์

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 ภาคการเรียนที่ 2/2564 ในวันอาทิตย์ที่… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 24 | ห้องเรียนวิชชาราม

ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 12

รายงานข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 12 : วิชา อริยสัจ 4 และวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชา… Read More »ข่าวนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน ครั้งที่ 12

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23

รายงานข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23 : เฉลยข้อสอบปลายภาคและสรุปคะแนนนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23