อรวิภา กริฟฟิธส์

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 8 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 8 ธ.ค. 64

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) [11:14]

641212 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (50/2564) [11:14]

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 1 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 1 ธ.ค. 64

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) [9:11]

641205 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (49/2564) [9:11]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (48/2564) [12:15]

641128 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (48/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (48/2564) [12:15]

กระดานแบ่งปัน ๘ (๒๕๖๔) [2:4]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 8/2564 ประจำวันที่ 22-28 พฤศจิกายน… Read More »กระดานแบ่งปัน ๘ (๒๕๖๔) [2:4]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) [23:27]

641121 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (47/2564) [23:27]

กระดานแบ่งปัน ๗ (๒๕๖๔) [2:2]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 7/2564 ประจำวันที่ 15-21 พฤศจิกายน… Read More »กระดานแบ่งปัน ๗ (๒๕๖๔) [2:2]

ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64

รายการสายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น 4 ค่ายพระไตรปิฎก… Read More »ประเมินผล และเปิดใจ ผู้เข้ารับการอบรม รุ่น 4 – 10 พ.ย. 64