อภินันท์ อุ่นดีมะดัน

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

กลุ่มงานสาระธรรม ยินดี กลุ่มยินดีตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของคุรุและพี่น้องผู้สอนและผู้เรียนวิชาภาพประกอบสาระธรรม เพื่อให้ระบบกระบวนการทำงาน ของผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปได้ในทางเดียวกัน ชื่อกลุ่มยินดีได้มาจากการโหวตของสมาชิกของกลุ่มที่เริ่มแรกมารวมตัวกัน คือพวกเราจะยินดีได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ๆ… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

631122 การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 16 – 22… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

631108 การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 2 – 8… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]