อนุโลม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ไปเช่นเคย ปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาที่ไม่ได้ค่ายใด ๆ เลย… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์