ห้องเรียนวิชชาราม

640109 วิชา อริยสัจ 4 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งแรกของปี 2564 ซึ่งมีนักศึกษามาขอตรวจการบ้านหน้าชั้นเรียนจำนวน 4 ท่าน สามารถกดรับชมเนื้อหาได้ในวีดีโอที่แนบมาได้เลย ส่วนข้อความการบ้านกรุณาเลื่อนไปอ่านด้านล่าง… Read More »640109 วิชา อริยสัจ 4 | ห้องเรียนวิชชาราม

631226 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4

ในสัปดาห์นี้ ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 มีเวลาในการตรวจการบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากมีรายการเสวนาก่อนหน้านั้น 1… Read More »631226 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4

631222 ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความและการเผยแพร่

ห้องเรียนวิชาสำหรับงานสื่อออนไลน์ ที่จะมุ่งพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อรีวิวเนื้อหาต่าง ๆ และ content admin สำหรับช่วยจัดการงานภายใน การเขียนรีวิว นักศึกษาวิชชารามหลายท่าน มีความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติตามหลักการเรียนรู้ของสถาบันวิชชาราม… Read More »631222 ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความและการเผยแพร่

631219 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ได้เปิดให้มีการสอบเก็บคะแนนสภาวธรรม… Read More »631219 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

logo ห้องเรียนวิชชาราม

แนวคิดตราสัญลักษณ์ ต้นกล้า เติบโต จุดไฟแห่งปัญญา ห้องเรียนวิชชารามเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มปัญญาสร้างความผาสุก เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตรงกลางสื่อถึงพลังปัญญาของพุทธะ เป็นการสื่อไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า, พ่อครูสมณะโพธิรักษ์, ดร.ใจเพชร… Read More »logo ห้องเรียนวิชชาราม

631212 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ได้เปิดให้มีการสอบเก็บคะแนนสภาวธรรม… Read More »631212 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

631205 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ประจำวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาเสนอให้ตรวจการบ้านทั้งหมด 6… Read More »631205 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4