ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20 English for Communication วันเสาร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.10 น. เนื้อหาที่เรียน : present powerpoint… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 20

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19 English for Communication วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.28 น. เนื้อหาที่เรียน : verb และ present… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 19

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123

รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. – 22.03 น. ทบทวนธรรมในวันนี้มีพี่น้องเข้ามาร่วมรายการ 33 ท่าน เนื้อหาที่พูดคุยกันในวันนี้ คือ 1.… Read More »รายการ ทบทวนธรรม นำชีวิต จิตผาสุก ครั้งที่ 123