Skip to content

หมอเขียว

มัดรวมคำถาม “โรคเกี่ยวกับผิวหนัง” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคเกี่ยวกับผิวหนัง” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคเกี่ยวกับผิวหนัง” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคเลือด” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคเลือด” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคเลือด” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคหู คอ จมูก” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคหู คอ จมูก” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคหู คอ จมูก” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคความดัน” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคความดัน” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคความดัน” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคไต” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำแนะนำ เกี่ยวกับ “โรคไต” โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) และกลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก จากรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคไต” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคไขมันในเลือดสูง” (โรคไขมันเกิน) l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคไขมันในเลือดสูง” (โรคไขมันเกิน) รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคไขมันในเลือดสูง” (โรคไขมันเกิน) l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคระบบทางเดินอาหาร” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โรคระบบทางเดินอาหาร” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคระบบทางเดินอาหาร” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคมะเร็งเต้านม” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โรคมะเร็งเต้านม” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก ช่วงถาม-ตอบปัญหาสดในรายการ ประเด็นเด่นจากรายการ… Read More »มัดรวมคำถาม “โรคมะเร็งเต้านม” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม “โควิด 19” l สายด่วนฯ

มัดรวมคำถาม ปัญหาเกี่ยวกับ “โควิด 19” รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม ค้ำจุนโลก… Read More »มัดรวมคำถาม “โควิด 19” l สายด่วนฯ