หมอเขียวทีวี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

ข่าวการศึกษาวิชชาราม

ข่าวการศึกษาวิชชาราม เจริญธรรมสำนึกดีนักศึกษาวิชชารามทุกท่าน ขอต้อนรับสู่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม)รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน” (วันหน้าไม่รู้… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม