หญ้าปักกิ่ง

เมนู สูตรพลังพุทธ : บัณฑิตา โฟกท์

เมนู สูตรพลังพุทธ : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม อาหารสูตรพลังพุทธรับประทาเพื่อปรับสมดุลกายและใจ เป็นการเพิ่มอธิศีลในการฝึกการทานแบบไม่ติดในรสชาติอาหาร อาหารฤทธิ์ร้อน… Read More »เมนู สูตรพลังพุทธ : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : นางมัณฑนา ชนัวร์ร เตี้ย ศีลประดับ ภาคตะวันตกเฉียงใต้เยอรมันนีแถบป่าดำ ต้นฤดูหนาวอากาศเย็นอุณหภูมิ 9-17 องศา… Read More »ปลูกหญ้าปักกิ่งในกระถาง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงปลายเดือนเม.ย… Read More »ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์