สุรินทร์

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ : วันยา เรียนจันทร์

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ : วันยา เรียนจันทร์ เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ เป็นกิจกรรมกลุ่มของครอบครัวเรียนจันทร์ พ่อและแม่ได้สอนลูกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปโดยพร้อมกัน ทำให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้น… Read More »เพาะเมล็ดพันธุ์พืช เพาะจิตวิญญาณ : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : วันยา เรียนจันทร์

กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : นางวันยา เรียนจันทร์ (วันแสงพุทธ : อี๊ด) ที่นี่คนไม่แออัด อากาศกลางวันร้อนจัดที่นี่… Read More »กสิกรรมไร้สารพิษปุ๋ยหมักอินทรีย์ จุลินทรีย์พลังศีล : วันยา เรียนจันทร์