สาระธรรม

บันทึกกิจกรรม ตรวจงานคำคมสาระธรรม

สรุปใจ: อปริหานิยธรรม ตรวจงานคำคมสาระธรรม ว่าแต่ละท่านเจอผัสสะอะไร เกิดสุขทุกข์อย่างไร กับการทำงาน กิจกรรม อปริหานิยธรรม ตรวจและโหวตงานสาระธรรม ภาพประกอบคำคมเพชรจากใจเพชร | ห้องเรียนวิชชาราม ออนไลน์ วันที่25 ก.พ. 2564 ช่วงสรุปใจวันนี้มีพี่น้องหลายท่านได้ออกมาแลกเปลี่ยนเล่าสภาวธรรมของตนจากการทำงานว่าเจอผัสสะในหมู่เล็กหมู่ใหญ่อะไรบ้าง แล้วเกิดสุขทุกข์อย่างไร ซึ่งหัวข้อที่น่าสนใจวันนี้ก็จะมีเรื่องของการเพ่งโทษถือสากันของพี่น้องในหมู่กลุ่มเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นมีพี่น้องในหมู่บางท่านพูดค่อนข้างเยอะ ช่างซักถามบ่อย… Read More »บันทึกกิจกรรม ตรวจงานคำคมสาระธรรม

ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม

ตัวอย่าง กลุ่มงานสาระธรรม : พร้อมพัง กลุ่มพร้อมพัง ตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของผู้เรียนวิชา ภาพประกอบสาระธรรม ที่ต้องการเห็นทั้งกระบวนการการทำงานของผู้สอน และผลงานของผู้สอนที่อยู่ในบริบทเดียวกัน ชื่อกลุ่ม… Read More »ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม

กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม (2563)

กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม ในการทำงานของนักเรียนห้องสาระธรรมนั้น จะไม่ได้มีเพียงแค่คนทำภาพประกอบอีกต่อไป เมื่อการเรียนการสอนปรับให้เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ดังนั้น รูปแบบของการเรียนรู้คือให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามอัธยาศัย แล้วร่วมกันสร้างผลงานขึ้นมา โดยจะแบ่งตำแหน่งต่าง ๆ เป็นภาพกว้าง… Read More »กระบวนการทำงานห้องสาระธรรม (2563)

เปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30

สถาบันวิชชาราม จัดทำรายการเปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30  เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดค่ายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจในการแบ่งปันสภาวธรรมหรือสิ่งที่ได้จากการติดตามรับชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างค่ายพระไตรปิฎกในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถพิมพ์ข้อความฝากไว้ได้ใน… Read More »เปิดใจผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลน์ ครั้งที่ 30

แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631003 แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์ นักศึกษาสถาบันวิชชาร่วมเรียนรู้การส่งการบ้านสาระธรรม ที่ได้จากการฟังเนื้อหาต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 รุ่น… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของงาน, … Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 30

630930 ห้องเรียนออนไลน์ : ภาพประกอบสาระธรรม

ในยุคโรคระบาดแบบนี้ การเรียนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ไปได้โดยลำดับ โดยไม่จำเป็นต้องมาพบปะเจอหน้ากันเป็น ๆ ให้เสี่ยงภัยและเสียเวลา ทางสถาบันวิชชารามเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ จึงได้สนับสนุนให้เกิดห้องเรียนออนไลน์ โดยเริ่มจากการเรียนรู้การทำภาพประกอบสาระธรรม จนถึงปัจจุบัน… Read More »630930 ห้องเรียนออนไลน์ : ภาพประกอบสาระธรรม

การบ้าน : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก

การบ้านสาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓๐ รุ่น “ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจคือความสำเร็จของงาน วันหน้าไม่รู้ วันนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก”… Read More »การบ้าน : สาระธรรมที่ได้จากการฟังธรรมค่ายพระไตรปิฎก