สัตบุรุษ

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี ภูผาอากาศหนาวฝนตกตลอด ที่แปลงวิริยะ ดอยฟ้า ภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง… Read More »เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี