สัตบุรุษ

คลายรักคลายทุกข์ ep.29 : ฟังแล้วคุยต่อ แก่นศีล กล้าจน

ยังอยู่กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ในตอนนี้จะเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมผู้อยู่มานานในวงการจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาเล็ก แก่นศีล กล้าจน น่าจะเป็นบุคคลที่หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดี ในตอนนี้ เราก็จะมาศึกษามุมมองความรักของอาเล็กตั้งแต่ฝั่งโลกียะจนถึงโลกุตระกัน รีวิวเนื้อหา ดิณห์… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.29 : ฟังแล้วคุยต่อ แก่นศีล กล้าจน

คลายรักคลายทุกข์ ep.17 : ตอบคำถาม ความคิดถึง หลงรัก และการนอกใจ

วนมาตอบคำถามความรักกันอีกครั้ง ได้ทดลองเปิดรับคำถามต่าง ๆ มาจากเพื่อนใน facebook เพื่อมาตอบในรายการคลายรักคลายทุกข์ เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ติดตามมากขึ้น ผู้ที่สนใจจะส่งคำถามเข้ามาสามารถพิมพ์คำถามส่งมาได้ทั้งในช่องความคิดเห็นในเว็บไซต์แห่งนี้ และพิมพ์คำถามทิ้งไว้ใน youtube… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.17 : ตอบคำถาม ความคิดถึง หลงรัก และการนอกใจ

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร

 ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร มาเลเซีย ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษไม่ได้พบผู้รู้จริง ไม่ได้ฟังคำสอนที่ถูกตรงจากท่าน ก็จะไม่มีปัญญารู้และหาทางออกจากทุกข์ของคนคู่ได้เลย เคยฟังบรรยายจาก อาจารย์… Read More »ทุกข์ของคนมีคู่ : ปิ่น คำเพียงเพชร

คลายรักคลายทุกข์ ep.11 โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อควรระวัง

การปฏิบัติตนและข้อควรระวังในการใช้ชีวิตให้โสดอย่างผาสุก ทำอย่างไร ทำแบบไหน เรียนจากใคร ติดตามกันได้ในคลายรักคลายทุกข์ตอน โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อความระวัง เวลาวัดผลจริงๆนะ ว่าคุณได้มรรคผลหรือเปล่า… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.11 โสดอย่างไรให้มีความสุข (2) วิธีปฏิบัติและข้อควรระวัง

คลายรักคลายทุกข์ ep.8 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์

อยู่กับหัวข้อวิธีปล่อยวางความรักในตอนที่ 2 ในมุมของการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้คนในสังคมออนไลน์ที่มีต่อวิธีการปล่อยวางความรัก เนื้อหาบางส่วน เข้าใจนะเวลาคนที่กำลังทุกข์กับความรัก ส่วนหนึ่งก็อย่างที่เขาพูดนั่นแหละ เพราะเราวนอยู่กับความฝันเก่าๆที่มันไม่ค่อยจะมีวันเป็นจริง ส่วนใหญ่คนที่ทุกข์ เลิกกันทะเลาะกัน ส่วนใหญ่มันเป็นความแตกร้าวในจิตวิญญาณเป็นความไม่สามัคคีกันเพ่งโทษถือสากัน… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.8 วิธีปล่อยวางความรัก วิเคราะห์ความคิดเห็นในสังคมออนไลน์

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี

เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี ภูผาอากาศหนาวฝนตกตลอด ที่แปลงวิริยะ ดอยฟ้า ภูผาฟ้าน้ำตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง… Read More »เกี่ยวข้าวหนาวจัง แต่อุ่นใจ : จรัญ บุญมี