สวนป่านาบุญ 6

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน ที่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเมื่อมีการสอบสภาวธรรมการบ้านทุกขอริยสัจ4 ทำให้ได้เรียนรู้ตามในการจับกิเลส และวิธีล้างกิเลสจากหลายท่านค่ะ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ชลิตา แลงค์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล จารุเดช

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล จารุเดช ไม่สามารถเดินทางไปค่ายที่ภูผา แต่ฟังจากยูทูปยึดเอาคำสอนอาจารย์ “ฝึกตนเพื่อตน” เพื่อจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอค่ะ”… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นฤมล จารุเดช

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์ การปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็สามารถทำได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเข้าค่ายออนไลน์ได้เมื่อเราปฏิบัติอยู่ไกลก็เหมื่อนอยู่ใกล้ ประวัติ ชื่อ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : อรวิภา กริฟฟิธส์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ เข้าค่ายพระไตรปิฎกออนไลด์จากเยอรมนีได้ฟังธรรมะสด ๆ ได้พลังและบรรยากาศจากท่านอาจารย์และหมู่มิตรดีทุกเช้า เสมือนได้อยู่ในค่ายจริง… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : โยธกา รือเซ็นแบรก์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นาง โยธกา รือเซ็นแบรก์ แจ้งศีล เข้าค่ายทางออนไลน์ก็สามารถฟังธรรมะได้ แม้จะไม่ได้ไปร่วมบำเพ็ญกับพี่น้องที่ภูผาฟ้าน้ำ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : โยธกา รือเซ็นแบรก์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : บัณฑิตา โฟกท์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม การศึกษาเข้าค่ายพระไตรปิฎกทางออนไลน์เป็นทางออกที่ดีในยุคนี้ ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมจากสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : บัณฑิตา โฟกท์

เสวนากสิกรรมไร้สารพิษและสภาวธรรมชีวิตต่างแดน สวนป่านาบุญ 6

เสวนากสิกรรมไร้สารพิษและสภาวธรรมชีวิตต่างแดน สวนป่านาบุญ 6 คลิปออกอากาศ วันที่ 9 ต.ค. 63