สวนป่านาบุญ 1

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (พุทธพรฟ้า) การร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์ เป็นช่องทางที่ช่วยให้คนที่อยู่ทางบ้านยังสามารถเรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวและกิจกรรมต่าง ๆ… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : วรางคณา ไตรยสุทธิ์