สงสาร

631219 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4 ได้เปิดให้มีการสอบเก็บคะแนนสภาวธรรม… Read More »631219 ห้องเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ4