Skip to content

ศิริพร ไตรยสุทธิ์

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

641031 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (44/2564) [27:35]

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย วันอาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. บรรยากาศในห้องตอบปัญหาสายด่วนวันนี้ มีพี่น้องให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต… Read More »ข่าวสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 36

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 36 วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 36

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 35 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35 วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 35

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 34 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 34 ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 34 l ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 34

วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 32 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 32 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 32 l ห้องเรียนวิชชาราม