ศิริพร คำวงษ์ศรี

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 19.35… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14

วิชา “กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน” ครั้งที่ 4

รายการ “วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน” ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา… Read More »วิชา “กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน” ครั้งที่ 4

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 13

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.13… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 13