ศิริพร คำวงษ์ศรี

“สายด่วน ค่ายสุขภาพฯ” l ค่ายพระไตรปิฎก l วันที่ 5

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย”  ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลกรุ่นที่ 1 โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพฯ” l ค่ายพระไตรปิฎก l วันที่ 5

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 4 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 26

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ถาม-ตอบ วันที่ 3

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ถาม-ตอบ วันที่ 1

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 3 ถาม-ตอบ วันที่ 1

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันที่ 3

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันที่ 3

“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันแรก

รายการ “สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพตามหลักการการแพทย์วิถีธรรม โดย… Read More »“สายด่วน ค่ายสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ครั้งที่ 2 ถาม-ตอบ วันแรก