ศิริพร คำวงษ์ศรี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี (มั่นผ่องพุทธ) วางอัตตาที่ยึดว่าจะต้องไปค่ายพระไตรปิฎกให้ครบทุกครั้ง ครั้งนี้เข้าค่ายผ่านออนไลน์ แต่ก็เรียนธรรมะผ่านครูบาอาจารย์… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ส่งการบ้านอริยสัจ ๔ ( ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ )

ส่งการบ้านอริยสัจ ๔ และสภาวธรรมประจำสัปดาห์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ *รวมทุกภาค ผู้ส่งการบ้านในสัปดาห์นี้ (12 เรื่อง)… Read More »ส่งการบ้านอริยสัจ ๔ ( ๒ ก.พ. ๒๕๖๓ )