ศรัทธา

การบ้านอริยสัจ 4 แนะนำ สำหรับปี 2563

ข่าววิชชาราม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นำเสนอ การบ้าน อริยสัจ 4 รายบุคคล แห่งปี”โดยทางทีมบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ… Read More »การบ้านอริยสัจ 4 แนะนำ สำหรับปี 2563

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ไปเช่นเคย ปีนี้เป็นปีแรกตั้งแต่รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาที่ไม่ได้ค่ายใด ๆ เลย… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์