ว่านสารพัดพิษ

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงปลายเดือนเม.ย… Read More »ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์