ว่านกาบหอย

เมนู สูตรพลังพุทธ : บัณฑิตา โฟกท์

เมนู สูตรพลังพุทธ : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม อาหารสูตรพลังพุทธรับประทาเพื่อปรับสมดุลกายและใจ เป็นการเพิ่มอธิศีลในการฝึกการทานแบบไม่ติดในรสชาติอาหาร อาหารฤทธิ์ร้อน… Read More »เมนู สูตรพลังพุทธ : บัณฑิตา โฟกท์

ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง : โยธกา รือเซ็นแบรก์

ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง วางระเบียงขอบหน้าต่าง การผสมดินปุ๋ยอินทรีย์ : โยธกา รือเซ็นแบรก์ แจ้งศีล  ประเทศเยอรมนี อากาศหนาว… Read More »ว่านกาบหอย ปลูกในกระถาง : โยธกา รือเซ็นแบรก์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์

ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม รู้แก่นศีล ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงปลายเดือนเม.ย… Read More »ปลูกต้นกาบหอย,ต้นหญ้าปักกิ่ง,และว่านสารพัดพิษไร้ดิน : บัณฑิตา โฟกท์