วิบาก

สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23

รายงานข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23 : เฉลยข้อสอบปลายภาคและสรุปคะแนนนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 6… Read More »สรุปข่าวห้องเรียน วิชา อริยสัจ 4 สัปดาห์ที่ 23

วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก แจ้งศีล สิ่งสำคัญ เราควรตัดความผูกพันห่วงหาอาลัย เลิกจองเวร จองกรรม… Read More »วิบากและกิเลสของคู่ครอง เป็นทุกข์ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี (เพียรสุขศีล) จากวิบากทางกายที่เจ็บป่วย เลยไม่ได้ไปร่วมค่ายในครั้งนี้ แต่ครั้งนี้ก็พากเพียรฟังอาจารย์และการสอบสภาวธรรมทุกวัน… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก 31 : ศิรินภา คำวงษ์ศรี

630913 ความจริงและความลวง (3/2563) [4]

630913 การบ้าน ความจริงและความลวง (3/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 7 -13 กันยายน… Read More »630913 ความจริงและความลวง (3/2563) [4]