วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

620211 การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม

  • vijjaram 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยนายศศิพงษา… Read More »620211 การประชุมเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพวิถีธรรม