วอเตอร์เครส

วอเตอร์เครสในกระถาง ปลูกง่าย : ขวัญจิต เฟื่องฟู

วอเตอร์เครสในกระถาง ปลูกง่าย : ขวัญจิต เฟื่องฟู – วอเตอร์เคสในกระถางปลูกง่าย เเค่เอากิ่งไปชำลงดิน – ถิ่นที่อยู่… Read More »วอเตอร์เครสในกระถาง ปลูกง่าย : ขวัญจิต เฟื่องฟู

ปลูกวอเตอร์เครสในกระถาง : นฤมล ยังแช่ม

ปลูกวอเตอร์เครสในกระถาง : น.ส.นฤมล ยังแช่ม เข้มแสงศีล อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เดือนธันวาคม อากาศเย็นและแห้ง ดินเหนียวแข็ง… Read More »ปลูกวอเตอร์เครสในกระถาง : นฤมล ยังแช่ม

ทำแปลงปลูกวอเตอร์เครส : ธัญมน หมวดเหมน

ทำแปลงปลูกวอเตอร์เครส : ธัญมน หมวดเหมน (มั่นแสงธรรม) ภูผาฟ้าน้ำ เชียงใหม่ อากาศหนาว บนดอย ป่าไม้เยอะ… Read More »ทำแปลงปลูกวอเตอร์เครส : ธัญมน หมวดเหมน

ข้าวต้มปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม

ข้าวต้มปรับสมดุล : น.ส.นฤมล ยังแช่ม ปุ้ย เข้มแสงศีล ข้าวต้มสุขภาพ สูตรปรับสมดุล ให้แม่กินตามฐานของแม่ ปรุงให้มีรสชาติเพื่อให้ท่านกินได้โดยไม่ยากไม่ลำบาก… Read More »ข้าวต้มปรับสมดุล : นฤมล ยังแช่ม