ล้างผัก

ล้างผักให้ปลอดสารพิษด้วยน้ำซาวข้าว : ขวัญจิต เฟื่องฟู

ล้างผักให้ปลอดสารพิษด้วยน้ำซาวข้าว : ขวัญจิต เฟื่องฟู การล้างผักให้ปลอกสารพิษด้วยน้ำซาวข้าวนี้มีประโยชน์เพราะสามารถล้างสารพิษที่อยู่ในผัก ผลไม้ได้ถึงปลอด 80 % โดยมีพี่น้องทดลองมาเเล้ว ถึงเม้ว่าจะไม่หมดไปเลยทีเดียว… Read More »ล้างผักให้ปลอดสารพิษด้วยน้ำซาวข้าว : ขวัญจิต เฟื่องฟู