ลำปาง

ปลูกผักไร้สารพิษ : ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา

ปลูกผักไร้สารพิษ : นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา ลำปาง ชุมชนพื้นราบ ปลูกบริเวณบ้าน พื้นที่ว่างมีประมาณ 6ตารางวา โดยปลูกผักแซมต้นไม้ที่มีอยู่เช่นต้นไชยา… Read More »ปลูกผักไร้สารพิษ : ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา