รูปประจำตัว

7 ข้อแนะนำ การส่งการบ้านวิชชาราม

รวบรวมข้อแนะนำในการส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) ที่เราได้รวบรวมปัญหา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ประโยชน์กับการส่งการบ้านและใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้มากขึ้น 1. เลือกส่งให้ถูกหน้า เป็นปัญหาที่เจออยู่หลายครั้งที่นักศึกษาส่งการบ้านผิดหน้า ถ้าสามารถติดตามแก้ไขได้… Read More »7 ข้อแนะนำ การส่งการบ้านวิชชาราม

ใส่รูป profile ด้วยการผูกอีเมลกับ Gravatar

สำหรับนักศึกษาวิชชารามที่ได้มาส่งการบ้าน ผ่านระบบในเว็บไซต์นี้ จะเห็นว่าบางคนก็มีรูป profile บางคนก็ไม่มี แล้วจะทำอย่างไรถึงจะมีรูปโปรไฟล์ได้ ก็ลองติดตามกัน เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ระบบ wordpress ซึ่ง… Read More »ใส่รูป profile ด้วยการผูกอีเมลกับ Gravatar