รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 12 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 29

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน ระหว่างวันที่ 21 –… Read More »ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 26

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 25

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 25 ระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2564… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 25

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 วันจันทร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 13  มิถุนายน… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 24 

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 23

ข่าวการศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 23 สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 23

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 22

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 22 ระหว่างวันที่ 24 -30 พฤษภาคม 2564 ช่วงสัปดาห์นี้… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 22

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 19.35… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 16

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 21

ข่าวการศึกษาวิชชารามสัปดาห์ที่ 21  สถาบันวิชชารามเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิต มีทั้งนักเรียนและนักศึกษาทุกช่วงวัย ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิชา ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามข่าวสารการเรียนการสอนกัน วันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 21

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 15

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14

รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00… Read More »รายการ “รวมพลังภาคกลางสู้กิเลส” ครั้งที่ 14