มีประโยชน์

ข้าวอบเผือกสุขภาพ : ปิ่น คำเพียงเพชร

ข้าวอบเผือกสุขภาพ (ฤทธิ์ร้อน) ข้าอบเผือกสุขภาพ ประโยชน์คับจานสีสรรน่ากิน เด่นไปทางฤทธิ์ร้อนมาก ใช้เวลาในการทำโดยประมาณ 16-30 นาที วัตถุดิบ ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน… Read More »ข้าวอบเผือกสุขภาพ : ปิ่น คำเพียงเพชร