มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

เสวนาแลกเปลี่ยนสภาวธรรม ในเรื่อง สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4  วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.… Read More »เสวนาสภาวธรรม สอบกลางภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

บันทึกกิจกรรม รวมพลังภาคกลาง สู้กิเลส

รายงานข่าว รายการ รวมพลัง ภาคกลางสู้กิเลส ประจำวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 19.00-21.30 น.มีผู้เข้าร่วมประมาณ 29 ท่าน ช่วงแรกได้แจ้งข่าวการวางร่างวางขันธ์ของพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อาคิม บ้านโป่ง (ใจถึงพุทธ เสียงแจ่ม) เมื่อเข้าสู่รายการ… Read More »บันทึกกิจกรรม รวมพลังภาคกลาง สู้กิเลส

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “เพชร”

สรุปการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มเพชร โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล) จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ ๖ ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนทำภาพประกอบห้องสาระธรรมตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สกับทีมท่านคุรุกับพี่น้องหมู่กลุ่มนักศึกษาทุกท่านสรุปสาระธรรม ประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “เพชร”