มัณฑนา ชนัร์ร

น้ำนมธัญพืช : มัณฑนา ชนัร์ร

น้ำนมธัญพืช : นางมัณฑนา ชนัร์ร เตี้ย ศีลประดับ ถั่วทุกอย่างมีโปรตีนใช้แทนเนื้อสัตว์ เราสามรถใช้รวมกันได้ และถั่วบางอย่างก็หาได้ง่ายตามท้องถิ่น และสามรถใช้ฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันได้… Read More »น้ำนมธัญพืช : มัณฑนา ชนัร์ร

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 5 พฤศจิกายน 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 5 พ.ย. 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 5 พฤศจิกายน 2563