มะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง ; แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยมม วท.ม. สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์… Read More »การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

เล่าสู่กันฟัง..”ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง”

เล่าสู่กันฟัง.. 12 เหตุผลที่ทำให้ “ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง” ; ภาคภูมิ ยอดปรีดา เรื่องเล่าสู่กันฟัง ใน คอลัมน์นี้… Read More »เล่าสู่กันฟัง..”ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง”

การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50 % ของผู้ป่วยทั้งหมด จากการสำรวจล่าสุดพบว่าอายุของผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดลง จากเดิมผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 60 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันมีอายุเฉลี่ย… Read More »การรับประทานเนื้อสัตว์ กับ โรคมะเร็ง