มะเขือเปราะ

ส้ามะเขือ : วริษา สังคมศิลป์

ส้ามะเขือ : นางสาววริษา สังคมศิลป์ เป็นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือ มีวิธีการทำที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนแต่ละพื้นที่ เมนูนี้ ใช้ทั้งมะเขือเปราะและมะเขือขื่น ส่วนต้นมะเขือขื่นนั้น สามารถปลูกได้ง่าย… Read More »ส้ามะเขือ : วริษา สังคมศิลป์

ผักลวก ผักสด : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ผักลวก ผักสด : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ อาหารฤทธิ์เย็น ผสมร้อนเล็กน้อย ใช้เวลาประกอบอาหาร 5 –… Read More »ผักลวก ผักสด : ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์