มณเฑียร ธโนปจัย

ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย

ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย ภูผาฟ้านํ้า ตําบลป่าแป๋ํ อ๋าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เอาก้านมันเทศวาง แล้วเอาดินกลบมา… Read More »ปลูกมันญี่ปุนที่ภูผาฟ้าน๋้า : นางมณเฑียร ธโนปจัย

การบ้าน ความจริงและความลวง (9/2563) [24]

631025 การบ้าน ความจริงและความลวง (9/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 19-25 ตุลาคม 2563… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (9/2563) [24]