ภูเก็ต

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์

เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ อยู่ภูเก็ต ในหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ไม่มีที่ดิน เมื่อก่อนเราต้องทิ้งเศษอาหารลงถังขยะเป็นประจำ เวลาจะทิ้งก็ต้องเอาใส่ถุงพลาสติคก่อน… Read More »เศษอาหารในครัวเราไม่ทิ้งเลย : พิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์